top of page

NEMO Science Museum  Amsterdam 

NEMO is een modern technologiemuseum in Amsterdam gebouwd op de fundamenten van de IJ-tunnel. NEMO is een onderdeel van de Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. De bezoeker kan zelf experimenten doen over wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op het gebied van natuurkunde, scheikunde, informatietechnologie, biologie en gedragswetenschappen. deFine heeft voor enkele onderdelen de technologie ontwikkeld.

NEMO Science Museum  Amsterdam 

Zelf experimenten doen op het gebied van natuurkunde scheikunde, biologie en gedragswetenschappen. Daarmee valt er heel wat te beleven én te leren. Aan de hand van speelse experimenten kunnen kinderen kennismaken met de voor- en nadelen van verschillende soorten energie. Het daagt kinderen uit om zo veel mogelijk energie op te vangen met behulp van licht, wind en water. Deze energie kun je gebruiken om allerlei spannende voorwerpen in beweging te zetten. Hoe efficiënter de energie wordt omgezet, hoe sneller het object beweegt. Een energiewand vullende illustratie met bewegende delen toont het verschil in milieubelasting tussen fossiele brandstoffen en nieuwe energiebronnen. Zo wordt speels het energievraagstuk uitgelegd en kan het bijdragen aan bewustwording rond dit thema.


Om dit werkend te maken heeft deFine 6 interactieve spellen in één station geplaatst, die objecten laten bewegen door groene engergie. Ieder spel heeft een eigen besturingscomputer. Om de starten zijn er geen knoppen, aanraken is beginnen. De energiewand levert energie die opgevangen moet worden met een windmolen, zonnepaneel of waterrad. Als er genoeg groene energie geleverd is, wordt de speler beloond door het aanspringen van een maf apparaat. Bijvoorbeeld een ballerina Barbie op een mixer, een auto op een hamsterwiel, een boormachine met een ventilator, et cetera.

bottom of page