top of page

Informatiecentrum Dijkverbetering

In december 2016 is gestart met de verbetering van de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Dit is de eerste in een rij van verbeteringsprojecten langs de Nederlandse kust. Hiervoor is een informatiecentrum ingericht met interactieve monitoren en een maquette die met behulp van LED lampjes de voortgang laat zien.

Informatiecentrum Dijkverbetering

Aan de Noordersingel staat het oude kantoor van het Havenschap/Groningen Seaports en dit kantoor is in gebruik genomen door de projectcombinatie ‘Ommelanderdiek”. Deze VOF combinatie van Boskalis en KWS*wat is dat?? voert de aardbevingsbestendige dijkverbetering uit in opdracht van onder andere Waterschap Noorderzijlvest. Vlak bij de entree is een informatiecentrum ingericht voor belangstellenden.

De projectpartners willen de bewoners en belangstellenden informeren over het omvangrijke en belangrijke project. Bovendien is heeft het project landelijke belangstelling omdat dit project ongekend snel en soepel tot stand is gekomen. Om iedereen goed te informeren is een kleinschalig technisch geavanceerd centrum ingericht. Het doel is onder meer om actuele informatie te kunnen geven.

Hiervoor heeft deFine een aantal StoryTellers toegepast. Deze keer als maatwerk uitgevoerd en ingebouwd in een presentatiewand. De informatie die op de interactieve monitoren is te vinden kan op afstand worden beheerd en up-to-date gehouden met behulp van MuseumBeheer. Met de vordering van het project verandert ook de informatie. Er is een 55 inch presentatiescherm gemonteerd dat ook geheel op afstand kan worden beheerd. Standaard toont het projectinformatie maar als een laptop wordt aangesloten dan wordt het beeld daarvan automatisch weergegeven.

Tot slot is er een grote luchtfoto als maquette waarop de gehele dijk is te zien. Onder de dijk is een LED -strip aangebracht waarmee op detailniveau kan worden aangegeven wat de actuele stand van het project is. Iedere LEDlamp kan op afstand worden ingesteld welke kleur deze moet hebben. Een legenda toont de betekenis.

Met behulp van MuseumBeheer*link worden installaties automatisch opgestart en afgesloten op basis van kalender en klok.

bottom of page